Nieuws

In opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) organiseren onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Panteia uitgebreide enquêtes naar het boetebeleid en het toezicht op de Binnenvaartwet.

Op 29 mei hebben het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer een informatieochtend georganiseerd om hun leden wegwijs te maken in het dossier Explosieveiligheid binnen het ADN 2019.

Er komt een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de internationale afspraken hiervoor halverwege 2020 in Nederland ingevoerd zijn. Er wordt een taskforce opgericht om samen met het bedrijfsleven de invoering van dit nationale ontgassingverbod soepel te laten verlopen.

Na jaren van voorbereiding zijn eindelijk de wijzigingen met betrekking tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen gereed.

Op 25 en 26 april jl. vond de vergadering plaats van de door het ADN Safety Committee gemandateerde informele werkgroep Stoffen. In deze vergadering is gesproken over een aantal verbeteringen met name in Tabel C. Deze vergadering werd bezocht door vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse overheid, CEFIC (Europese vereniging van chemische industrie), FuelsEurope, en EBU/ESO.