Nieuws

Tijdens de ledenvergadering tankvaart van BLN-KSV is een inventarisatie van bestaande vluchtwegen aangeboden aan de nieuwe ADN-vertegenwoordiger Benjamin Beldman. Hij vertegenwoordigt het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Genève, waar de totstandkoming van het ADN plaatsvindt, en behartigt daar de belangen van de binnenvaart.

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI heeft de nieuwe modellen losverklaringen aangenomen voor de droge lading en de tankvaart. Deze modellen kunnen al sinds 1 januari 2014 worden gebruikt. Het oude model kan bij wijze van overgangsmaatregel nog tot 31 december 2014 worden gebruikt.

Deze verklaringen zijn beschikbaar op de website van het CDNI.

Enkele overgangsbepalingen in het ADN(R) worden aangepast, waarbij oneindige overgangsbepalingen verdwijnen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Huizinga aan het Overleg Orgaan Goederenvervoer.

De verplichte vluchtweg in de binnenvaart is niet langer beperkt tot de tankvaart. Ook voor droge bulk, containervaart en stukgoed geldt in het geval van gevaarlijke stoffen een verplichte vluchtweg. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de binnenvaartsector zijn daarbij een pragmatische invulling van de nieuwe regelgeving overeengekomen.