Nieuws

In verband met werkzaamheden aan de technische installaties van de nieuwe Botlekbrug worden diverse wegvakken ter hoogte van de Botlekbrug (gevaarlijke-stoffenroute) tijdelijk voor alle verkeer afgesloten. Dit betreft de volgende routes:

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat vanaf januari 2018 handhaven om te voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs de weekeinden doorbrengen in hun voertuigen.

Op de website van de UNECE van de Verenigde Naties is de landeninformatie over Nederland gewijzigd. Het betreft de 'overige competente autoriteiten' en de 'aanvullende bepalingen' voor de toepassing van het ADR inclusief hoofdstuk 1.5 en notificaties.

Competent authorities and recognised bodies

In het Staatsblad (2017, 483) is het besluit gepubliceerd tot wijziging/indexering van de tarieven in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit buitengebruikstelling voertuigen, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Aan de Universiteit Twente is dr. ir. Erik Eenkhoorn gepromoveerd op het transport van bulkvloeistoffen. Hij heeft een systeem ontwikkeld voor het zekeren van vloeibare ladingen. Opblaasbare componenten voorkomen het kantelen van tankvrachtwagens en verminderen bovendien het brandstofverbruik.