Nieuws

Op 2 juni zijn in De Wijk enkele tientallen vaten met gevaarlijke stoffen aangetroffen bij een bestelbusje. In de eerste melding werd gesproken van een busje dat in brand zou staan, maar dat bleek niet te kloppen. Uit een aantal vaten kwam witte damp, dat eerst werd aangezien voor brandrook. Vier agenten zijn met ademhalingsklachten voor observatie naar het ziekenhuis gebracht.

In verband met werkzaamheden aan de technische installaties van de nieuwe Botlekbrug worden diverse wegvakken ter hoogte van de Botlekbrug (gevaarlijke-stoffenroute) tijdelijk voor alle verkeer afgesloten.

De Europese chemiekoepel Cefic heeft een herziene versie gepubliceerd van de 'Best Practice Guidelines for the Cleaning of dry bulk polymer transport tanks'. Het doel van dit document is om best pactices te verschaffen voor het reinigen van het transport van droge-bulkpolymeertanks.

De Vlaamse Wegeninspectie ( Agentschap Wegen en Verkeer), de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Luxemburgse administratie van de douane en accijnzen, in samenwerking met de lokale politie Antwerpen hebben samen in de haven van Antwerpen het vrachtvervoer met gevaarlijke goederen/stoffen gecontroleerd. Er zijn in totaal veertien vrachtwagens gecontroleerd.

Duitsland besloot gisteren de tol voor vrachtauto’s vanaf 1 januari 2019 enorm te verhogen. De tarieven gaan met twintig tot zelfs zestig procent omhoog. Deze verhoging maakt vervoer op Duitsland onbetaalbaar, aldus Transport en Logistiek Nederland (TLN).