Nieuws

Het gebruik van alternatieve brandstoffen in het Nederlandse goederentransport over de weg komt nauwelijks van de grond, terwijl Nederland in Transport en Logistiek ver achter loopt bij de Europese CO2-doelstellingen, zo blijkt uit een sectorstudie gezamenlijk opgesteld door ING, TVM verzekeringen en onderzoeksbureau Panteia. Een netwerk van tankstations voor alternatieve brandstoffe

Vanaf 1 september 2017 is Rijkswaterstaat officieel aangewezen als hulpverleningsdienst. Dat betekent dat weginspecteurs met blauw zwaailicht en sirene mogen gaan rijden. Uit onderzoek is gebleken dat weginspecteurs die dit doen gemiddeld 20% sneller ter plaatse zijn bij incidenten op de snelweg.

In navolging van België, Duitsland en Luxemburg heeft ook Nederland de multilaterale ADR-overeenkomst M305 ondertekend. Deze betreft het transport van afval dat besmet is met virussen die hemorragische koorts (zoals Ebola) veroorzaken.

De overeenkomst loopt af op 31 december 2018. Zij is het vervolg op de overeenkomst M281, die per 1 januari 2017 verlopen is.

In de Staatscourant (2017, 36654) is het raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR versie 3.1 gepubliceerd. In het raamwerk staan de eisen die worden gesteld aan de certificering van nascholingscursussen en de erkenning van opleidingsinstituten.

Rijkswaterstaat voert in de nachten van dinsdag 6 en woensdag 7 juni 2017 reguliere inspectiewerkzaamheden uit aan de Van Brienenoordbrug. Tijdens deze inspecties wordt de werking van het beweegbare deel van de brug onder verschillende omstandigheden gecontroleerd.