Nieuws

Op 22 maart a.s organiseert het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een bijeenkomst over het Lectoraat Transportveiligheid: wat is er in vier jaar gerealiseerd en wat zijn de belangrijkste transportveiligheidsthema’s van nu en de komende vier jaar? Lector Transportveiligheid Nils Rosmuller neemt u mee in vier jaar lectoraat. Bijvoorbeeld over de vraag: ‘Transportongevallen betekenen ook economis

Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra weten steeds beter om te gaan met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit blijkt uit steekproeven van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2016.

Sdu heeft lange tijd twee websites gehad die betrekking hadden op het vervoer van gevaarlijke stoffen: VGS Online (www.vervoergevaarlijkestoffen.nl) en Gevaarlijke Lading (www.gevaarlijke-lading.nl). Twee online producten die verschillende informatie bieden over hetzelfde onderwerp.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert nog tekortkomingen in de beheersing van de veiligheid bij bedrijven die op grote schaal werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om circa 400 Brzo-bedrijven in Nederland en het toezicht daarop. Odfjell Terminals Rotterdam heeft veel gedaan om de veiligheid te verbeteren en ook andere partijen in de sector hebben afgelopen jaren diverse maatregelen genomen.

Volgende week wordt deze website - www.gevaarlijkelading.nl - vernieuwd. Dat betekent dat deze een geheel nieuwe uitstraling krijgt, ook geschikt voor desktop, tablet en smartphone. Qua inhoud wordt de vakinformatie op de portal verrijkt met:
• Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: ADR, RID, ADN, IMDG Code