Nieuws

De twintigste, herziene editie van de United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations (het 'Oranje Boek') is gepubliceerd in het Engels en het Frans. Deze nieuwe editie bevat veel van de nieuwe en herziene bepalingen die van kracht zullen worden in 2019.

Gevaarlijke Lading 3-2017 is verschenen, met als thema's: Toezicht en Gasdetectie & Ontgassen. In dit nummer de volgende bijdragen: 

Projectorganisatie Maatwerk, onderdeel van Bureau Voorlichting Binnenvaart, heeft naar aanleiding van de berichtgeving over de gevaarlijke lading die per trein door stedelijke gebieden vervoerd wordt de opdracht gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit vervoer te verplaatsen naar de binnenvaart.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het afgelopen jaar stond in het teken van de koersverandering van de inspectie. Een van de pijlers van de koersverandering is het zichtbaar maken van haar meerwaarde.

De Sdu-uitgaven ADR 2017 en ADN 2017 zijn verschenen. De prijs van beide uitgaven is € 79,72 ex BTW. ADR 2017 is een compleet en actueel handboek voor al diegenen die betrokken zijn bij de processen rondom het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg.