1 juni: etikettering conform CLP verplicht

Print     PDF
Rubriek

Sinds 1 juni jl. moeten alle chemische producten geëtiketteerd zijn conform de CLP-verordening voor indeling, etiketteren en verpakking van chemische stoffen. Deze verordening is op dit moment de enige regelgeving voor indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels. De overgangsperiode voor mengsels komt hiermee ten einde. Gevaarlijke chemicaliën moeten nu dus de CLP-pictogrammen dragen. Bedrijven moeten hun gevaarlijke chemische stoffen correct indelen, etiketteren en verpakken voor ze op de markt te brengen. Producten die nog 'oude' etiketten dragen, mogen niet meer op de markt gebracht worden, of moeten opnieuw geëtiketteerd worden, conform CLP.

CLP is gebaseerd op het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of chemicals, het mondiaal geharmoniseerd indelings- en etiketteringssysteem, overeengekomen door de Verenigde Naties.

Bron