Blogs

Auteur(s)

Het aantal doden en gewonden in de binnenvaart neemt al enkele jaren toe. In 2011 was sprake van 24 doden en 74 gewonden. Het CBRB heeft kennisgenomen van de Staat van de Transportveiligheid 2011 (vroeger: Veiligheidsbalans), welke eerder deze week door de inspectie van IL&T gepubliceerd is.

Een recente ontwikkeling binnen het ADN is een interpretatie-kwestie. Zoals bekend vindt tijdens het laden en lossen van de ladingtanks van gesloten tankschepen met zogenaamde "open stoffen" drukvereffening plaats. Dit gebeurt door gebruik te maken van het al dan niet gemanipuleerde snelafblaasventiel. Het doel is te voorkomen dat er tijdens het laden een overdruk en tijdens het lossen een onderdruk in de betreffende tanks ontstaat. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart wijst manipulatie van het overdrukventiel van de hand.

Auteur(s)

Op 17 september is in Bonn een internationale Ronde Tafel georganiseerd door de lidstaten van het CDNI-verdrag (Scheepsafvalstoffen). Daar is er uitvoerig gesproken over nut en noodzaak van het reguleren van de ladingdampen die vrijkomen in de petrochemische logistieke keten. Eind april heeft Duitsland een verdergaand ontgassingsverbod afgekondigd, waardoor UN 3475 en UN 1268 in feite in hetzelfde regime vallen als de benzinerichtlijn, die per 2006 in de binnenvaart van kracht geworden is. Een algemeen ontgassingsverbod is in Belgie al geruime tijd van kracht.

Op 11 oktober 2012 wordt voor de 7e keer het "Nationaal Douanecongres" gehouden. Een keur van sprekers gaat, zoals elk jaar, weer in op alle actuele ontwikkelingen op het gebied van douanezaken. De praktische insteek staat daarbij voorop.

Auteur(s)

Tijdens een extra ingelaste vergadering van het Duitse ministerie van Transport BMVBS op 3 en 4 mei in Bonn is de problematiek besproken rondom het transport van steenkolen. Eerder dit jaar waren er een aantal broei-incidenten waarbij de hulpdiensten in Duitsland waren ingeschakeld en waardoor dit onderwerp veel aandacht heeft gekregen. Tijdens de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van EBU (CBRB, BDB), Duitse waterpolitie, BMVBS, VDKi (Verein der Kohlenimporteure), Belgische overheid,  DB (Deutsche Bahn) aanwezig.