Blogs

Auteur(s)

De oorspronkelijk in de VS ontworpen intermodale transport door middel van containers heeft ertoe geleid dat veel arbeidsintensieve handelingen d

Auteur(s)

Onlangs heeft de Engelse Marine Accident Investigation Branch (MAIB) een rapport gepubliceerd waarin diverse aanbevelingen worden genoemd ten aanzien van de stuwage van containers aan boord van zeeschepen. Het onderzoek naar aanleiding van een incident met containers aan boord van ms Annabella bracht o.a. aan het licht dat scheepsofficieren nauwelijks de tijd hadden en kregen om te controleren of de stuwage heeft plaatsgevonden conform het stuwageplan en wat het effect van de stuwage is op de stabiliteit van het schip.

Auteur(s)

Men kan zich nu inschrijven voor het tweede Europese SQAS gebruikers seminar welke op 27 november in Brussel zal worden georganiseerd. (klik op bovengekleurde tekst voor meer informatie) Het seminar zal zich richten op de interface tussen logistieke veiligheid en inkoop van diensten en producten. Verder zal de mogelijke uitbreiding van het SQAS systeem aan de orde komen.

Auteur(s)

Gedurende een periode van medio september tot december 2006 heeft de Arbeidsinspectie (AI) de binnentankvaart gecontroleerd.

Auteur(s)

Enige tijd geleden is bij de International Civil Aviation Organisation (ICAO) een omvangrijk project van start gegaan welke de verpakkings instructies voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht grondig zal gaan herzien. Men tracht hiermee een aantal zaken te realiseren waaronder het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid alsmede een verdere harmonisatie tussen de UN model regulations.