Blogs

Auteur(s)

Er worden in de afgelopen jaren regelmatig korte termijn concentratiepieken van brandstof-ethers MTBE (Methyl-tert-Butyl ether) en ETBE (Ethyl-tert-Butyl ether) in de Rijn geconstateerd. De pieken duren minder dan 24 uur, en verschillen in concentratie tot 60 - 70 μg/l, dus ver onder de risicogrens, maar wel in een hoeveelheid die een mogelijk risico vormt voor de smaak en de geur van het drinkwater dat uit het Rijnwater wordt geproduceerd.

Auteur(s)

Van 30 juni tot en met 9 juli jl. vond in Genève de 33-ste vergadering plaats van de United Nations Sub-Committee of Experts. Een knelpunt dat door het bedrijfsleven was aangegeven betrof de mogelijke vermelding van specifieke informatie over de binnenverpakkingen op de vervoersdocumentatie. In de 15e editie van het "Oranje Boek" wordt in art.

Auteur(s)

De wereldwijde toename van het gebruik van de zeer brandbare stof Ethanol (waaronder het gebruik in E10, E85 en E95 brandstoffen) en dus ook de toename van het transport en opslag van dit product was voor de "Ethanol Emergency Response Coalition" in de Verenigde Staten aanleiding om meer aandacht te schenken aan de brandbestrijdingsaspecten van deze "nieuwe" brandstoffen. Mede aanleiding hiervoor was ook de sterke toename van het aantal grote brandgerelateerde incidenten met Ethanol.

Auteur(s)

Op donderdag 16 oktober zal de OPTO (Overleggroep Particuliere Tankvaartondernemers) bijeen komen in het Binnenvaarthuis in Rotterdam. Centraal voor deze bijeenkomst zullen de diverse (nieuwe) subsidiestromen staan die de overheid aan de binnen(tank)vaart ter beschikking heeft gesteld. SenterNovem zal de diverse bestaande en nieuwe subsidies toelichten. SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.