Blogs

Auteur(s)

Tijdens de laatste zitting van Working Party 15 AC.2 kwam een Duits voorstel ter tafel waaruit bleek dat  UN 2672 verkeerd zou zijn ingedeeld. Tot 1 juli 2009 mag dit product in een binnenvaartanker type N worden vervoerd en per 1 juli 2009 in een type C (Chemicaliën) tanker met een afblaasventiel van 50 kPa. Dit gelet op de nieuwe indelings-criteria voor watergevaarlijke stoffen.

Auteur(s)

Opsporingsambtenaren hebben in juni 2007 'buitengewoon ernstige fouten gemaakt' tijdens het aan de ketting leggen van het containerschip Duricha. Dat oordeel velde economisch politierechter G. van Unnik gisteren voor de rechtbank in Middelburg. Voor hem stond terecht dhr. A. Durinck uit Ridderkerk.

Auteur(s)

De International Civil Aviation Organisation (ICAO) heeft een aantal documenten gepubliceerd waarin duidelijkheid wordt gegeven over de verzending van Lithium batterijen alsmede het gebruik van de markering bij UN 3082 en UN 3077.

Auteur(s)

In het onlangs gepubliceerde jaarplan 2009 van de samenwerkende toezichthouders voor de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam en de binnenvaart worden een aantal punten vermeld waar de diensten zich op gaan richten. Twee van deze punten zijn: