Blogs

Auteur(s)

Eind januari zal de gevaarlijke stoffen commissie van de UNECE zich buigen over verschillende ingebrachte wijzigingsvoorstellen. Dit is de laatste vergadering om eventuele wijzigingen door te voeren voor het ADN 2011-2013. Een van de voorstellen betreft het aanpassen van de eisen ten aanzien van een tweede vluchtweg. Een dossier dat in Nederland een voorgeschiedenis kent.

Auteur(s)

http://www.youtube.com/v/fkde9RRxrYs&hl=en&fs=1&" wmode="" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="408" hei

Auteur(s)

Naar aanleiding van diverse vergaderingen van de United Nations Sub-Committee of Experts heeft de VS een "proposed rulemaking" gepubliceerd met alle voorgestelde wijzigingen. Verder wordt het Amerikaanse bedrijfsleven middels dit document verzocht binnen een afgekaderde tijdsperiode bezwaren en of opmerkingen in te dienen bij het "Department Of Transportation".

Auteur(s)

In 1995 is de term milieugevaarlijke stof geintroduceerd in het ADR en ADNR. In 2007 werden de classificatie criteria overgenomen van het Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals(GHS). In 2009 zijn de classificatie criteria onder 2.2.9.1.10 ADR en 2.2.9.1.10.1 van het ADN(R) gebracht.

Auteur(s)

Het ADN(R) maakt op verschillende plaatsen melding van de brandblusinstallatie aan boord van binnenvaartschepen. Na de publicatie van een onderzoeksrapport in 2007 naar aanleiding een explosie aan boord van type-C tanker op 27 juni 2006 in Rotterdam is er een interpretatie omtrent het artikel. Het rapport geeft o.a. de volgende aanbevelingen: