Blogs

Tijdelijke blog

Auteur(s)

Op aandringen van de industrie is er een aanpassing doorgevoerd in de 51ste editie van de Dangerous Goods Regulations van de International Air Transportation Association welke per 1 januari jl. van toepassing is. De volgende aanpassing is doorgevoerd in verpakkingsinstructie PI 650 wat erop neerkomt dat er het komende jaar een aanbeveling komt ten aanzien van de hoeveelheid verpakkingen op de Air Waybill.

Auteur(s)

De vereiste inrichting voor de afgifte van restlading is zowel in het CDNI, Aanhangsel II, als in het ADNR 8.6.4.1 omschreven. Bij de interface schip-wal ontbreken echter aanwijzingen voor uniforme koppelsystemen voor de aansluitingen. In het CDNI, Aanhangsel II wordt een aansluiting conform CEFIC geëist. (zie onderstaand pictogram) De verwijzing naar CEFIC is echter in het ADNR 2009 geschrapt.
 

Auteur(s)

Zoals bekend zal het ADNR op 1 januari 2011 slechts nog maar verwijzen naar het ADN. Tot nu toe hebben de volgende landen het verdrag ondertekend: RU, NL, HU, AUT, BU, LU, DU, MOL, FA, SL, CR. Dit Europese verdrag betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren is middels het besluit vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland van kracht.

Auteur(s)

Buitenlandse havens moeten binnen vijf jaar elke container met bestemming Verenigde Staten gaan scannen met röntgenapparatuur en nucleaire scans. Over die eis hebben de twee Amerikaanse volksvertegenwoordigingsorganen, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, overeenstemming bereikt. Eerder dit jaar had het Huis al een wetsvoorstel met dezelfde strekking aangenomen, maar had de Senaat het 100 procent scannen juist verworpen. Daarom moest een gezamenlijke commissie tot een compromis proberen te komen.