Digitale informatie voor hulpverleners bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

Auteur(s)

In de Verenigde Staten is vorige maand een proef van start gegaan van twee federale ministeries wat de brandweer en andere hulpinstanties in staat stelt om na te gaan hoe te handelen bij een calamiteit waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het electronische document genaamd: "New Electronic Guidebook" is door hulpverlenende instanties te raadplegen middels PDA's (Personal Digital Assistants zoals bijvoorbeeld een Blackberry® of Palmpilot®) en is geko

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren