Willy van Praet

Het opleggen van een maximale vullingsgraad is een van de technieken om het vervoer van gevaarlijke stoffen veilig te maken. Er zijn verschillende methodes om de vullingsgraad te berekenen bij collivervoer en tankvervoer.

Vorig jaar heeft België initiatieven genomen om het verpakken en afvoeren van ebola-besmet ziekenhuisafval te regelen. Dat heeft geresulteerd in een multilaterale overeenkomst, die inmiddels ook door Nederland is ondertekend.

In dit tweede deel van het artikel over ladingzekering komen de tegenkrachten bij het transport van (gevaarlijke) goederen aan de orde. Deze zijn eenvoudig te berekenen als de maximale transportkrachten zijn vastgelegd.Het eerste deel van dit artikel vindt u hier.

Magazine editie

Inmiddels zijn de maximale transportkrachten bij het transport van (gevaarlijke) goederen vastgelegd in de Nederlandse regelgeving. Daarmee wordt het eenvoudig om een correcte ladingzekering vast te stellen.

Voor de berekening van restkrachten per laadeenheid kunt u deze tabel gebruiken.

In sectie 7.5.7 van het ADR 2013 wordt verwezen naar de Europese norm voor ladingzekering EN 12195-1:2010. Dit artikel beschrijft hoe de verschillende normen en richtlijnen op dit gebied ontstaan zijn en zich nu tot elkaar verhouden.