Martin Meijer

Auteur(s)

Afgelopen zomer werd op initiatief van de LNG Regiegroep Incidentbestrijding een LNG-testdag georganiseerd op het nieuwe trainingscentrum van Falck. Doel was om bepaalde eigenschappen van LNG in de praktijk te onderzoeken, zodat deze kennis verspreid kan worden onder hulpverleners en gebruikers.

Auteur(s)
Magazine editie

Responsible Care is het programma dat jaren geleden in het leven is geroepen om veiilgheid, gezondheid en milieu in de chemische sector blijvend te verbeteren. Soms blijkt het in de praktijk nog niet adequaat toegepast te worden.

Auteur(s)
Magazine editie

Op 17 april hield de Specialisten Vereniging Gevaarlijke Stoffen haar jaarlijkse minisymposium, deze keer bij Shell. Een kijkje achter de schermen op dit enorm terrein met strenge veiligheidsvoorschriften.

Auteur(s)

Deze keer wordt in deze rubriek een incident beschreven met een chemicaliëntanker in de Rottedamse haven. Door een fout komt er water bij een lading P-MDI, wat nare gevolgen kan hebben.

Auteur(s)
Magazine editie

Lichtmetaalafval, bijvoorbeeld aluminium, kan explosies in containers veroorzaken. In de Rotterdamse haven deed zich een aantal jaar geleden een incident voor met containers gevuld met 'aluminiumdross'.

Auteur(s)

Gevaarlijke Lading heeft een nieuwe rubriek in het leven geroepen: In de praktijk. In deze rubriek worden inspecties, incidente, casussen en dergelijke beschreven. In deze eerste aflevering de beschrijving van een schip dat in zwaar weer terecht komt en daardoor alumuniumchloride verliest. Aan de hand van foto's wordt beschreven hoe het product opgeruimd wordt en wat daar allemaal bij komt kijken.