Erwin Tijssen

Auteur(s)

In nummer 3 van dit magazine is het eerste deel verschenen van het tweeluik over de laad-/losinstructie van de VOW. Nu het tweede deel, over de middensnelheid bij het laden en lossen van vloeistoffen in de binnenvaart. Een technisch, maar zeer doordacht verhaal.

Erwin Tijssen

Auteur(s)

Eerder constateerde de ILT een hiaat in het aantoonbaar veilig uitvoeren van laadsnelheden in relatie tot de wettelijke plichten: het ADN geeft namelijk in verschillende artikelen en documenten aan dat er een laadinstructie aan boord moet zijn, maar geeft niet aan waar deze laadinstructie aan moet voldoen. Het werd dus tijd voor een werkbare instructie. Dit artikel is het eerste gedeelte van een tweeluik over de totstandkoming van de instructie veilig laden en/of lossen van binnenvaarttankers met vloeibare producten en behandelt het instructiegedeelte van de aanvang-snelheid. In het volgende nummer zal de midden-snelheid worden behandeld.

Auteur(s)

In 2014 is het Platform Zero Incidents Tankvaart opgericht: een kennsicentrum dat streeft naar nul zware ongevallen in de binnen(tank)vaart. Door het in kaart brengen en analyseren van voorvallen en bijna-incidenten leren de betrokken partijen van elkaar, zodat ernstige incidenten voorkomen kunnen worden.

Auteur(s)
Magazine editie

Het gebruik van liquefied natural gas (LNG) is in opkomst in Europa. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de binnenvaart, bij het gebruik als brandstof en als te vervoeren stof? PGS 33-2 onder de loep.

Auteur(s)

De recente bezuinigingsmaatregel op de sluiswachters op de Maasroute kan nadelige gevolgen hebben voor het binnenvaarttransport van gevaarlijke stoffen. Er is echter een (voorlopige?) oplossing voor gevonden.