Erwin Dols

Auteur(s)
Magazine editie

Bedrijfsblindheid is een verschijnsel dat onderkend moet worden, zeker in sectoren waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje, en kan in onze sector desastreuze gevolgen hebben. De Sobane-Déparis-methode van de Belgische overheid kan helpen de blinde vlekken bloot te leggen en het risicobeheer vorm te geven.

Auteur(s)
Magazine editie

Vanaf 1 juni 2015 zal de CLP-verordening worden verwerkt in de Vlaamse milieuwetgeving Vlarem en in de Europese Seveso-richtlijn. Voor opslagbedrijven van gevaarlijke stoffen in Vlaanderen zal dit de nodige gevolgen hebben.