Regelgeving

HIer vindt u de belangrijkste regelgeving die u als deskundige gevaarlijke stoffen nodig hebt bij uw dagelijkse werkzaamheden. De wetgeving is opgedeeld in relevante rubrieken zoals Wegvervoer, Binnenvaart, etc. Deze vindt u aan de linkerzijde van het scherm. Binnen de rubrieken is de regelgeving onderverdeeld in Nederlandse wet- regelgeving, Europese regelgeving en zeer binnenkort ook Internationale verdragen.

De op dit moment geldende versie van de betreffende wet of regeling wordt getoond. Helemaal bovenaan vindt u de bijwerkdatum terug. In de rechter kolom is een inhoudsopgave van de wet opgenomen, zodat u snel door de wet kunt navigeren. Waar mogelijk zijn binnen de wet relevante links aangebracht.

Bent u geïnteresseerd in een overzicht van wijzigingen in wet- en regelgeving en officiële publicaties over de afgelopen periode? Ga dan naar de pagina Nieuwe wet- en regelgeving en publicaties.

Hieronder kunt u direct doorklikken naar het ADR, ADN, RID en de IMDG Code (als die deel uitmaken van uw abonnement). Van het ADR, ADN en RID zijn nu nog de edities 2015 gepubliceerd. Zodra van overheidswege de Nederlandse vertaling van de edities 2017 is verschenen, worden deze hier zo snel mogelijk gepubliceerd. Van de IMDG Code is de versie 2016 (amendement 38-16) gepubliceerd.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de weg

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

IMDG Code: International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code voor het vervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm