Nieuws

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voert met ingang van 1 december 2018 een elektronische meldplicht in voor alle schepen die vaste tanks aan boord hebben.

De Inspectie Leefomgeving en Transport/Scheepvaart heeft een tankinspectie-actie in het Waalhavengebied van Rotterdam gehouden. Daarbij zijn in totaal twaalf tankcontainers geïnspecteerd en zijn meerdere overtredingen aangetroffen. Ook zijn bepaalde zeeschepen gedwongen tot afgifte van sanitair en huishoudelijk afval.

In het regeerakkoord wordt in een oplopende reeks vanaf 2022 structureel 50 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie van SZW, conform het Inspectie Control Framework.

Gevaarlijke Lading 5-2017 is verschenen, met als thema's: Gevaarlijk afval / Etikettering & verpakking. In dit nummer de volgende bijdragen:

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de zevende voortgangsrapportage (VGR 7) over het programma European Rail Traffic Management System (ERTMS) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapporteert over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017.