Nieuws

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) is een van de onderwerpen in de uitzending van het programma Ondernemend Nederland op zaterdag 28 april om 12.30 uur. Dit is een herhaling van de uitzending van zondag 22 april.

 

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een EU-brede campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek gelanceerd: "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!".

De Tweede Kamer heeft de samenwerkingsovereenkomst Sanering voormalig Thermphos-terrein gepubliceerd. Dit is het terrein van de vroegere fosforfabriek Thermphos, die in 2012 failliet is gegaan. De overeenkomst is opgesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, Zeeland Seaports Beheer en Van Citters Beheer.

De twintigste herziene druk van de UN Model Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (het 'oranje boek') en de zesde herziene druk van de UN Manual of Tests and Criteria zijn nu beschikbaar in het Arabisch, Chinees en Russisch. Deze uitgaven zijn ook in het Engels als pdf gepubliceerd op de website van de UNECE.

Bijna zes op de tien werknemers werken in een omgeving waar veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Zij geven bijvoorbeeld aan dat zij hier informatie over krijgen, dat mensen zich aan de regels houden en dat er een aanspreekcultuur heerst. Er is vooral veel aandacht voor dit onderwerp in bedrijfstakken waar werknemers vaak gevaarlijk werk doen, zoals in de bouw en de industrie.