Nieuws

Het eerste concept van een PGS volgens Nieuwe Stijl is gereed. Het gaat om PGS 25: ’Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen’, die nu beschikbaar is voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

De redactie van Gevaarlijke Lading werkt op dit moment hard aan de actualisering van de wetsteksten ADR 2017, ADN 2017 en RID 2017 op deze portal (beschikbaar voor abonnees van deze modaliteiten). Zolang dit proces nog niet is afgerond, ziet u op deze portal nog de teksten van 2015.

In maart heeft minister Schultz van Haegen (I&M) vragen van de Eerste Kamer over de AMvB's rond de Omgevingswet beantwoord. De internetconsultatie over de Invoeringswet is afgerond; op dit moment worden de reacties verwerkt.

GroenLinks in de provincie Zeeland meldt dat het geplande verbod op ontgassen in de provincie Zeeland uitgesteld is.