Nieuws

De Europese regelgeving voor het transport van gevaarlijke goederen wordt iedere twee jaar aangepast. Dat is nu weer per 1 januari 2017 gebeurd. Toepassing van de 2017-regels is nu nog optioneel, maar wordt

De twintigste, herziene editie van de United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations (het 'Oranje Boek') is gepubliceerd in het Engels en het Frans. Deze nieuwe editie bevat veel van de nieuwe en herziene bepalingen die van kracht zullen worden in 2019.

Gevaarlijke Lading 3-2017 is verschenen, met als thema's: Toezicht en Gasdetectie & Ontgassen. In dit nummer de volgende bijdragen: 

Projectorganisatie Maatwerk, onderdeel van Bureau Voorlichting Binnenvaart, heeft naar aanleiding van de berichtgeving over de gevaarlijke lading die per trein door stedelijke gebieden vervoerd wordt de opdracht gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit vervoer te verplaatsen naar de binnenvaart.

In een open brief ondersteunt de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) de aanpak van staatssecretaris Dijksma (I&M) om tot een toekomstbestendig Basisnet te komen.