Nieuws

De Europese chemiekoepel Cefic heeft de best practice Safety Guidelines for working around railcars in chemical sites gepubliceerd, samengesteld door Cefic en Ecta, de Europese organisatie voor chemisch transport. Het werken met of dicht bij spoorwagens op chemische sites brengt specifieke risico's met zich mee, waar voorzichtig en op een bepaalde manier mee omgegaan moet worden.

De officiële Nederlandse vertalingen van de Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 2017 (ADR, ADN, RID) zijn nog niet vrijgegeven van overheidswege. Deze teksten zullen verschijnen als bijlage bij de Nederlandse regelgeving, respectievelijk het VLG (wegvervoer), VBG (binnenvaart) en VSG (spoorvervoer).

In de periode van 10 maart tot eind april van dit jaar vinden wederom chloortransporten per spoor plaats vanuit Duitsland naar het Botlekgebied. Dit gebeurt over de Betuweroute. De precieze data en tijden zijn niet openbaar bekend gemaakt, maar het gaat om ongeveer elf transporten. De DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben de gemeenten langs het spoor hierover geïnformeerd.

De Europese chemiekoepel Cefic heeft het best practice-richtsnoer Managing Change in a Chemical Supply Chain gepubliceerd. Ongevallenonderzoek in de logistieke keten heeft het gebrek aan goed verandermanagement (Management of Change) geïdentificeerd als een van de belangrijkste oorzaken van een aanzienlijk deel van die incidenten.

Het Engelse Oil Companies’ International Marine Forum (OCIMF) - een associatie van oliemaatschappijen - heeft een Engelstalige paper beschikbaar gesteld over het gebruik van inert gas bij het zeetransport van brandbare olie. Volgens OCIMF ondersteunt dit paper de nieuwe verplichting van IMO om inerte-gasinstallaties te plaatsen in alle nieuwe tankers van 8000 ton of meer.