Inspectie

Afgelopen weekend hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Zeehavenpolitie controles uitgevoerd tijdens de stremming van de Botlekbrug. Op de Groene Kruisweg in Hoogvliet reden honderden vrachtwagens met gevaarlijke stoffen, juist omdat de Botlekbrug gestremd was wegens werkzaamheden. 22 truckchauffeurs zijn staande gehouden; zij krijgen hun straf nog te horen. Vele chauffeurs hadden gekozen om over de Spijkenisserbrug te rijden. Dit is in de meeste gevallen toegestaan. "Van de 500 vrachtwagens zijn er 70 routeplichtig", zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Het is vaak onduidelijk welke gevaarlijke stoffen in geparkeerde wagens op spooremplacementen staan. De registratie is ver onder de maat, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) op 26 mei aan de Tweede Kamer. Ze dreigt de spoorvervoerders zelf van het spoor te verbannen als ze hun praktijk niet verbeteren.

Onjuiste belading, samen met diverse andere factoren, was de oorzaak van een ontspoorde ertstrein op het emplacement Kijfhoek op 16 juni 2015. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) oordeelt dat de trein zorgvuldiger en meer gelijk beladen had moeten worden. Dit staat in het onderzoeksrapport dat de ILT op 26 mei 2016 heeft gepubliceerd. Van de trein, bestaand uit 2 locomotieven en 35 wagens, zijn negen wagens midden in de trein ontspoord. Bij de ontsporing vielen geen slachtoffers. Wel ontstond grote schade aan de spoorweginfrastructuur.

Erca Emery Surfactant B.V. in Moerdijk heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie in de vorm van een boete van 75.000 euro geaccepteerd. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het bedrijf - waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt - dat het de veiligheidsregels niet had nageleefd. Hierdoor liep op 17 mei 2014 een werknemer ernstige brandwonden op.

De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, gaat een ,,historisch onderzoek'' doen naar het functioneren van diezelfde Arbeidsinspectie inzake de lycrafabriek van Dupont in Dordrecht. Het gaat over de periode 1975-1990. Recentelijk meldden enkele media dat vrouwen die gewerkt hebben bij de lycrafabriek van Dupont ernstige zwangerschapsproblemen of vruchtbaarheidsproblemen kregen.

Het onderzoek is op eigen initiatief. Aan de hand daarvan kan de inspectie eventueel conclusies trekken.

De sector Aardolie, Chemie, Farmacie, Kunststof en Rubber (ACFKR) heeft de afgelopen jaren meer aandacht geschonken aan gezond en veilig werken. Zowel de naleving bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen als de veiligheid van de werkplek is fors gestegen. De Inspectie SZW vindt wel dat de naleving nog verder omhoog moet de komende periode.

Producenten en distributeurs/handelaren van antifouling - aangroeiwerende verfsystemen voor schepen - gaan veelal in de fout bij het aanbieden van dit product op de markt. Zo worden er producten aangeboden die niet of niet meer zijn toegelaten. Ook zijn de etiketten niet altijd voorzien van voldoende informatie. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na 102 controles vorig jaar. De controles waren gericht op verschillende antifoulingproducten en andere (watergerelateerde) biociden.

Op de website van BRZO+ wordt gemeld dat komend jaar bijzondere aandacht wordt geschonken aan het inspectieonderdeel Ageing. Enige citaten uit het artikel, zoals weergegeven op de website op 29 februari 2016: ‘Ageing is in Europa al meerdere jaren als belangrijke oorzaak is gevonden voor het ontstaan van ongevallen.' Daarnaast is de (petro)chemische industrie in Nederland al vele jaren in bedrijf, en dat gaat om vele, relatief oude installaties. En dat associeert men sowieso met veroudering.

Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van de veiligheidsadviseur en/of het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen ontvangen en/of (laten) vervoeren. Verladersorganisatie EVO waarschuwt voor een "boeteregen" als gevolg

Sinds 1 mei 2014 wordt iedere planmatige Brzo-inspectie een openbare samenvatting gepubliceerd op www.brzoplus.nl. In 2015 zijn de samenvattingen geëvalueerd met een online enquête onder alle betrokkenen. Vooral bedrijven maar ook inspecteurs en een beperkt aantal bewoners hebben daar gebruik van gemaakt. Op grond van alle ontvangen reacties is het format voor de samenvatting verbeterd. Inspecteurs moeten dit nieuwe format sinds 1 januari 2016 gebruiken.