Nieuwe invulling publiek-private samenwerking bij incidentbestrijding VGS

Print     PDF

Publiek-private samenwerking bij incidenten met gevaarlijke stoffen is van wezenlijk belang om incidenten snel en adequaat te bestrijden en om escalatie te voorkomen, aldus de VNCI. Cefic, de Europese Vereniging van de Chemische Industrie, heeft hiervoor begin jaren negentig van de vorige eeuw een samenwerkingsprogramma opgezet om publieke hulpverleners te ondersteunen bij incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit systeem staat bekend als ICE, Intervention in Chemical transport Emergencies.

De VNCI heeft zich hier in 1996 bij aangesloten en werkt daarbij nauw samen met de publieke instantie LIOGS (Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen). Hier werken de - overheids- specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen. Hulpverzoeken lopen in principe ook via het LIOGS.

Recentelijk heeft de VNCI besloten om met ingang van 1 maart 2018 het ICE-systeem in Nederland beter herkenbaar te maken als privaat systeem. Dat is ook de reden waarom de ICE-meldkamer ondergebracht wordt bij een lid-bedrijf van de VNCI, namelijk bij Sitech op het Chemelot-terrein in Geleen. Daarmee wordt de systematiek gevolgd zoals die ook gebruikt wordt in Duitsland en België.

Voor de herkenbaarheid heeft de VNCI het systeem een nieuwe naam gegeven, namelijk VGS-ALERT. Vanaf 1 maart 2018 is VGS-ALERT dus de Nederlandse invulling van het ICE-systeem zoals TUIS in Duitsland en Belintra in België.

Bron