Nieuws

Luchtvaarthandelsorganisatie IATA heeft een addendum gepubliceerd voor de 59ste editie van de Dangerous Goods Regulations van IATA. Het addendum omvat uitleg over operationele overwegingen in de bepalingen voor handling van bagage met lithiumbatterijen anders dan lithiumknoopcellen. Het addendum bevat ook nieuwe en gewijzigde variaties in landen en luchtvaartmaatschappijen.

Luchtvaarthandelsorganisatie IATA heeft een lijst gepubliceerd met geplande belangrijke wijzigingen in de 59ste editie van de Dangerous Goods Regulations (DGR). Deze regelgeving zal van kracht zijn vanaf 1 januari 2018. De meeste wijzigingen hebben betrekking op lithiumbatterijen of motoren en machinerie.

Luchtvaartorganisatie IATA heeft een richtlijn uitgegeven voor het transport van 'smart baggage’: tassen met geïntegreerde lithiumbatterijen, GPS- en/of andere elektronisch materiaal. IATA zegt dat zulke bagage niet beschouwd kan worden als lithiumbatterijen geïnstalleerd in apparatuur, en daarom niet vervoerd moet worden als 'checked baggage'.

In het Staatsblad (2017, 46) is het besluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen. Dat besluit wordt op twee punten aangepast. In de eerste plaats wordt nu in artikel 1, eerste lid, f verwezen naar een NATO Standardization Agreement (STANAG) 4441. In de tweede plaats wordt nu in artikel 1, tweede lid verwezen naar het Besluit gevaarlijke stoffen door de lucht. Dit om onvolkomenheden uit het Besluit weg te nemen.

Het besluit treedt in werking op 1 maart 2017.