Nieuws

Na jaren van voorbereiding zijn eindelijk de wijzigingen met betrekking tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen gereed.

Op 25 en 26 april jl. vond de vergadering plaats van de door het ADN Safety Committee gemandateerde informele werkgroep Stoffen. In deze vergadering is gesproken over een aantal verbeteringen met name in Tabel C. Deze vergadering werd bezocht door vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse overheid, CEFIC (Europese vereniging van chemische industrie), FuelsEurope, en EBU/ESO.

Naar aanleiding van de rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de stuwaanvaring bij Grave, is een delegatie van de commissie Gevaarlijke stoffen van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB samen met leden van de stuurgroep van PZI bijeengekomen om de operationele impact van het rapport

Na jaren van voorbereiding zijn nu de wijzigingen in het ADN 2019 met betrekking tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen gereed.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het onderzoeksrapport 'Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave' van  de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de Tweede Kamer gestuurd.