Nieuws

Binnenvaartschepen vervoerden in 2017 ruim 368 miljoen ton goederen over de Nederlandse wateren. Dat is 4,8 procent meer dan in 2007. Driekwart daarvan (276 miljoen ton) werd door Nederlandse schepen vervoerd. In 2016 was het 365 miljoen ton. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de binnenvaart.

In navolging van Nederland, Duitsland en Frankrijk heeft ook Luxemburg de multilaterale ADN-overeenkomst M021 ondertekend. Deze betreft het transport van stoffen die meer dan tien procent benzeen bevatten en een initieel kooppunt hebben van niet meer dan 60 °C.

In de PZC heeft recentelijk een artikel gestaan over een initiatief voor het bieden van een faciliteit voor het ontgassen van schepen in Wemeldinge. De gemeente Kapelle in Zeeland heeft hierop gereageerd.

De Vereniging van veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen heeft enkele omissies in de Nederlandse vertaling van het ADN 2017 voorgelegd aan het Meld- en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Op de website van de UNECE is het verslag van de 31e bijeenkomst van het ADN Safety Committee gepubliceerd (in Engels, Frans, Russisch). Deze bijeenkomst is van 28 tot met 31 augustus gehouden in Genève. Hierbij zijn onder andere beslissingen genomen over de 2019-editie van het ADN.