Nieuws

De Europese chemiekoepel Cefic heeft een nieuwe lijst met praktische richtlijnen gepubliceerd voor bedrijven om aan de eisen van Hoofdstuk 1.10 van het ADR te voldoen. Het document is het resultaat van een samenwerking tussen elf industriële organisaties, die een groot deel vertegenwoordigen van de industrie voor vervaardiging, transport en distributie van gevaarlijke stoffen.

De Europese chemie-organisatie Cefic heeft het best practice-richtsnoer Best practice Guidelines for the Cleaning of dry bulk polymer transport tanks gepubliceerd. Dit richtsnoer is samengesteld door de organisaties Cefic, Ecta en Eftco. Bij polymeren die worden geleverd via bulk-silotank-wagens, bestaat het gevaar van besmetting door vorige geladen producten. De tank moet schoon, droog en geurvrij zijn, en het reinigingsprogramma moet rekening houden met alle besmettingsrisico's.

Op de website van de UNECE is een corrigendum gepubliceerd bij de 2017-editie van het ADR. Het corrigendum omvat een aantal correcties in de printversie, en ook aanvullende correcties op de Engelse tekst, die zijn aangenomen bij de 101ste vergadering van de WP15. Deze laatste correcties zijn nog voorlopig, maar als er geen bezwaar tegen komt, zullen ze op 8 maart geëffectueerd worden. 

Het vertrouwen onder de transportondernemers neemt toe, en zowel investeringen als de vraag naar chauffeurs groeien. Dat is naar voren gekomen uit de conjunctuurenquête die Transport en Logistiek Nederland (TLN) onder haar leden heeft gehouden.

Op de website van de UNECE zijn de Duitse Schriftelijke Instructies van het ADR 2017 gepubliceerd. Deze zijn ook al in een aantal andere talen gepubliceerd, maar de Nederlandse vertaling is nog niet beschikbaar.