Nieuws

De Europese chemiekoepel Cefic heeft een herziene versie gepubliceerd van de 'Best Practice Guidelines for the Cleaning of dry bulk polymer transport tanks'. Het doel van dit document is om best pactices te verschaffen voor het reinigen van het transport van droge-bulkpolymeertanks.

De Vlaamse Wegeninspectie ( Agentschap Wegen en Verkeer), de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Luxemburgse administratie van de douane en accijnzen, in samenwerking met de lokale politie Antwerpen hebben samen in de haven van Antwerpen het vrachtvervoer met gevaarlijke goederen/stoffen gecontroleerd. Er zijn in totaal veertien vrachtwagens gecontroleerd.

Duitsland besloot gisteren de tol voor vrachtauto’s vanaf 1 januari 2019 enorm te verhogen. De tarieven gaan met twintig tot zelfs zestig procent omhoog. Deze verhoging maakt vervoer op Duitsland onbetaalbaar, aldus Transport en Logistiek Nederland (TLN).

In verband met werkzaamheden is de Botlekbrug voor wegverkeer afgesloten van:

  • zaterdag 26 mei 03.00 tot zondag 27 mei 11.00 uur;
  • zaterdag 9 juni 03.00 tot zondag 10 juni 06.00 uur;
  • zaterdag 23 juni 03.00 tot zondag 24 juni 06.00 uur.

In verband met onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld of uitlopen.

D66 in Dordrecht maakt zich zorgen over de veiligheid van de wijk Staart-Oost in geval van calamiteiten. Voor inwoners van de wijk Staart-Oost (Merwedepolder) en werknemers van bedrijven in het gebied is het hebben van een goede calamiteitenroute cruciaal. Het gaat dan om situaties van een calamiteit bij bijvoorbeeld een van de chemische bedrijven.