Jaarposter Gevaarlijke Lading 2017

Gevaarlijke Lading biedt ook dit jaar (2017) weer een poster op A1-formaat aan. Dit keer met grafieken die het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland in beeld brengen, nieuwe kenmerking 2017 voor lithiumbatterijen, en een kaart van Nederland met Nederlandse tankreinigingsbedrijven en opleiders (vervoer) gevaarlijke stoffen.

De poster is bijgesloten bij nummer 6 van Gevaarlijke Lading (voor abonnees). Dit is het speciale CTGG-nummer, dat verschenen is op de CTGG Voorlichtingsdag (24 november). Niet-abonnees kunnen de poster gratis bestellen. Deze wordt u dan kosteloos toegestuurd.

Om te bestellen, ga naar de Sdu Webshop.