RICHTLIJN 2009/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, van 6 mei 2009, betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen, (Herschikking), (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJN 2009/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, van 6 mei 2009, betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen, (Herschikking), (Voor de EER relevante tekst)


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren