Regelgeving

Hier vindt u de belangrijkste regelgeving die u als deskundige (transport) gevaarlijke stoffen nodig hebt bij uw dagelijkse werkzaamheden. De wetgeving is opgedeeld in relevante rubrieken zoals Wegvervoer, Binnenvaart, etc. Deze vindt u aan de linkerzijde van het scherm. Binnen de rubrieken is de regelgeving onderverdeeld in Nederlandse wetgeving, Europese regelgeving en zeer binnenkort ook Internationale verdragen.

Van de belangrijkste regelingen - ADR, ADN, RID, IMDG - worden op dit moment  twee versies getoond: voor het ADR, ADN en RID de officiële Nederlandse vertaling van 2019 én 2017, en voor de IMDG Code de versies 2018 (amendement 39-18) én 2016 (amendement 38-16). Voor directe toegang klikt u op een van de regelingen in het onderstaande blauwe kader.

Deze teksten worden op klantvriendelijke manier aangeboden:

  • Helemaal bovenaan vindt u de bijwerkdatum terug.
  • In de rechter kolom bevindt zich de inhoudsopgave, zodat u gemakkelijk door de wet kunt navigeren.
  • Binnen de wetsteksten zijn onderlinge verwijzingen met hyperlinks aangebracht.
  • Vanuit de Stoffenchecker wordt veelvuldig gelinkt naar de relevante onderdelen van de wet.
  • Via het algemene zoekvenster boven aan deze portal vindt u alle vindplaatsen van bepaalde termen in de wetsteksten.

Hieronder kunt u direct doorklikken naar het ADR, ADN, RID en de IMDG Code (als die deel uitmaken van uw abonnement).

ADR 2021: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de weg

- Bijlagen A en B ADR 2021

ADR 2019: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de weg

ADN 2021: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

- Bijlage ADN 2021

ADN 2019: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

RID 2021 (in pdf): Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

RID 2019: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

IMDG Code 2016: International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code voor het vervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm

IMDG Code 2018: International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code voor het vervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm