Regelgeving

Hier vindt u de belangrijkste regelgeving die u als deskundige (transport) gevaarlijke stoffen nodig hebt bij uw dagelijkse werkzaamheden. De wetgeving is opgedeeld in relevante rubrieken zoals Wegvervoer, Binnenvaart, etc. Deze vindt u aan de linkerzijde van het scherm. Binnen de rubrieken is de regelgeving onderverdeeld in Nederlandse wetgeving, Europese regelgeving en zeer binnenkort ook Internationale verdragen. De op dat moment geldende versie van de betreffende wet of regeling wordt getoond. Voor het ADR, ADN en RID is dat de officiële Nederlandse vertaling van het ADR, ADN en RID 2017. Van de IMDG Code is de versie 2016 (amendement 38-16) gepubliceerd. Deze teksten worden op klantvriendelijke manier aangeboden:

  • Helemaal bovenaan vindt u de bijwerkdatum terug.
  • In de rechter kolom bevindt zich de inhoudsopgave, zodat u gemakkelijk door de wet kunt navigeren.
  • Binnen de wetsteksten zijn onderlinge verwijzingen met hyperlinks aangebracht.
  • Vanuit de Stoffenchecker wordt veelvuldig gelinkt naar de relevante onderdelen van de wet.
  • Via het algemene zoekvenster boven aan deze portal vindt u alle vindplaatsen van bepaalde termen in de wetsteksten.

Bent u geïnteresseerd in een overzicht van wijzigingen in wet- en regelgeving en officiële publicaties over de afgelopen periode? Ga dan naar de pagina Nieuwe wet- en regelgeving en publicaties (voor abonnees).

Hieronder kunt u direct doorklikken naar het ADR, ADN, RID en de IMDG Code (als die deel uitmaken van uw abonnement).

ADR 2019: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de weg

ADR 2017: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de weg

ADN 2019: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

ADN 2017: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

RID 2017: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

IMDG Code 2016: International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code voor het vervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm

IMDG Code 2018: International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code voor het vervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm