Tunnels Groot-Brittannië

Gevaarlijke stoffen mogen niet zomaar door alle tunnels worden vervoerd. Sinds 1 januari 2010 moet Nederland voldoen aan Europese regels voor de veiligheidsindeling van tunnels in het wegennet. Voor de veiligheidsindeling van tunnels in het wegennet bepaalt dezelfde categorie-indeling voor heel Europa welke gevaarlijke stoffen door welke tunnel mogen.

In kolom 15 van de stoffenlijst, tabel A hoofdstuk 3.2 van het ADR, is per UN-nummer de tunnelcategorie terug te vinden waar de betreffende stof NIET door vervoerd mag worden. Soms kunnen hier meerdere codes zijn aangegeven. In dit geval is de eerste code van toepassing op het vervoer in tanks (bij categorie D geldt hier ook het losgestorte vervoer), de tweede code voor het overige vervoer. In hoofdstuk 8.6 van het ADR worden de verschillende codes voor beperkingen in de tunnels uitgelegd.

In hoofdstuk 1.9 van het ADR staat per tunnelcategorie aangegeven welke stoffen NIET door deze tunnels vervoerd mogen worden. Deze tunnelcategorie is trapsgewijs opgebouwd en wordt verder uitgebreid. Zo mag een stof die niet door een categorie B tunnel vervoerd mag worden ook niet door een categorie C, D en E tunnel worden vervoerd.

Hieronder het tunnelsoverzicht voor Groot-Brittannië (Bron: ESI).

Tunnel

Categorie

Blackwall

E

Clyde

D

Dartford

C

East India Dock Road

E

Heathrow Airport Tunnel

E (van 04-00 tot 23.00)

C (van 23.00 tot 04.00)

Limehouse

E

Mensey

D

Rotherhithe

E

Tyne

D

 

Eurotunnel (Dover-Calais)

Op basis van het ADR worden bepaalde producten toegelaten, andere producten tot een bepaalde hoeveelheid of in een welbepaalde verpakking. 
Alle stoffen van de klasse 4.2, klasse 4.3 en klasse 5.2 zijn verboden voor transport door de tunnel.
Zie ook Eurotunnel dangerous good guide 2021