Spoorvervoer over Betuweroute onder druk

Vanaf 2015 wordt er in Duitsland gewerkt aan het zogenaamde derde spoor. Daardoor komt het spoorvervoer over de Betuweroute - ook dat van gevaarlijke stoffen - onder druk te staan. De overlast zal naar verwachting echter beperkt blijven, dankzij een maatregelenpakket van overheid en bedrijfsleven.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren