Poster: gevarenaanduidingen volgens CLP en transport

Magazine editie

De poster geeft - naast de belangrijkste CLP-informatie per gevaarsklasse – voorzover mogelijk een vergelijking tussen GHS-pictogrammen en vervoersetiketten. Zo’n vergelijking maken lijkt eenvoudig, maar door bijkomende eigenschappen wordt het een lastige puzzel. Het bleek uiteindelijk voornamelijk mogelijk voor de fysisch-chemische gevaren (klasse 2).

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren