Poster: eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Magazine editie

De poster in dit nummer betreft 'eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)'. De poster laat de pictogrammen van de verschillende typen PBM's zien. Daarbij worden de belangrijkste soorten PBM's opgesomd, en de bijbehorende EN- en ISO-normen. Ook de categorie-indeling volgens richtlijn 89/686/EEG wordt vermeld. 


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren