Poster: eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Magazine editie

De poster in dit nummer betreft 'eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)'. De poster laat de pictogrammen van de verschillende typen PBM's zien. Daarbij worden de belangrijkste soorten PBM's opgesomd, en de bijbehorende EN- en ISO-normen. Ook de categorie-indeling volgens richtlijn 89/686/EEG wordt vermeld. 

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren