Interview Peter van Dalen: "toezicht en handhaving sluitpost in Europa"

De Zembla-uitzending over misstanden in het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft veel stof doen opwaaien. Er kwamen allerlei kritische reacties vanuit politiek en brancheverenigingen op deze praktijken. Europarlementariër Peter van Dalen geeft in dit interview zijn mening over deze zaken.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren