In de praktijk - Opleiding tot Specialist Gevaarlijke Stoffen

Om je aan te sluiten bij de vereniging Specialisten Vereniging Gevaarlijke Stoffen (SVGS) moet je de gelijknamige opleiding met goed gevolg afgelegd hebben. Deze opleiding van STC B.V. heeft jongstleden september weer een nieuwe lichting specialisten afgeleverd. Wat behelst deze opleiding allemaal?

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren