In de praktijk - Opleiding tot Specialist Gevaarlijke Stoffen

Om je aan te sluiten bij de vereniging Specialisten Vereniging Gevaarlijke Stoffen (SVGS) moet je de gelijknamige opleiding met goed gevolg afgelegd hebben. Deze opleiding van STC B.V. heeft jongstleden september weer een nieuwe lichting specialisten afgeleverd. Wat behelst deze opleiding allemaal?


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren