In de praktijk: goede stoffenregistratie vereiste

Auteur(s)

Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan of (laten) vervoeren moeten een registratie bijhouden van alle stoffen waar ze mee werken. Die registratie gaat verder dan de informatie in het veiligheidsinformatieblad; het betreft ook data op artikelniveau zoals verpakkingsinformatie. Een vertaalslag die om expertise vraagt. 

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren