Herziening PGS 29 - proces tussen overheid en bedrijfsleven

Magazine editie

Op dit moment wordt de PGS-richtlijn 29 herzien - een proces dat heel wat voeten in de aarde heeft. Bedrijven willen de gelegenheid hebben gelijkwaardige oplossingen aan te bieden op basis van een risicobenadering, maar een strikte interpretatie van PGS 29 laat dat (nog) niet toe. Ook is er een aantal concrete herzieningspunten waarover overheid en bedrijfsleven nog geen consensus hebben bereikt.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren