CTGG-dag 2011: is de veiligheid van vandaag genoeg voor morgen?

Magazine editie

Eind november 2011 vond de jaarlijkse CTGG-voorlichtingsdag plaats, een samenwerking tussen de CTGG (Commissie Transport Gevaarlijke Goederen) en Gevaarlijke Lading. Onder het thema 'veiligheid' belichtten verschillende sprekers hun bijdrage aan veiligheid in relatie tot (vervoer van) gevaarlijke stoffen. Een impressie.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren