Arbocatalogus Afvalbranche beschrijft verwerking gevaarlijk afval

Een van de meer dan 150 arbocatalogi is de Arbocatalogus Afvalbranche. Een substantieel deel hiervan heeft betrekking op gevaarlijk afval. Uitgebreid wordt beschreven hoe te werk gegaan kan worden bij het inzamelen en bewerken van gevaarlijk afval.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren