Zeevaart

Het nieuwste en grootste containerschip ter wereld, de Mærsk Mc-Kinney Møller, kwam vrijdagmiddag 16 augustus aan in de haven van Rotterdam. Het is de eerste Europese bestemming die het 400 meter lange schip aandoet na een bouw- en ontwikkelperiode van ongeveer 2,5 jaar in Zuid-Korea. Duizenden vergaapten zich langs de Nieuwe Waterweg aan het zeekasteel vol containers.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie geschreven dat hij de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht (NVZV) heeft toegezegd de Rotterdam Rules te gaan ratificeren. Rotterdam Rules, een nieuw VN-verdrag dat het internationale vervoer van goederen over zee regelt, moet het vervoerrecht moderniseren. Het verdrag vervangt een bestaande regeling uit 1924. Door technologische en juridische ontwikkelingen is die regeling verouderd.

Schepen die afwijken van de voorgeschreven tankerroute boven de Waddeneilanden, kunnen binnenkort een hogere boete krijgen. Het maximale tarief wordt verhoogd van 7.600 euro naar 78.000 euro. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Auteur(s)
Magazine editie

Lichtmetaalafval, bijvoorbeeld aluminium, kan explosies in containers veroorzaken. In de Rotterdamse haven deed zich een aantal jaar geleden een incident voor met containers gevuld met 'aluminiumdross'.

Nederland moet 'spoedig en met kracht' werken aan de ratificatie van de Rotterdam Rules. Dat schrijft het bedrijfsleven deze week in een brandbrief aan minister Ivo Opstelten van Justitie.
 

Van 16 tot 20 september 2013 vindt de achttiende vergadering van het subcomité Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers van de IMO plaats, in Londen. In de uitnodiging (Engelstalig) voor deze vergadering wordt alvast een voorschot genomen op de inhoud: naast de voorlopige agenda worden ook de 'spelregels' voor het indienen van wijzigingen of stukken voor de vergadering beschreven, en wordt andere informatie over de vergadering gegeven.

Minister Schultz van Haegen heeft een nota van wijziging aan de Tweede Kamer aangeboden betreffende de Rijkswet nationaliteit zeeschepen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept Nederlandse rederijen op om hun contactgegevens van de zogenoemde Company Security Officers (CSO’s) bij de ILT actueel te houden. Deze contactgegevens zijn van belang bij de alertering van de Nederlandse schepen bij een veiligheidsdreiging, een zogeheten securitydreiging of andere veiligheidsmaatregelen.
 

Verladersorganisatie EVO heeft positief gereageerd op de beslissing van minister Schultz van Haegen (I&M) om goederencontainers niet verplicht te wegen voor de zeevaart. De minister heeft de Kamer toegezegd internationaal effectievere veiligheidsmaatregelen te bepleiten.

De scheepvaart loost jaarlijks ongeveer een half miljoen liter olie illegaal in de Noordzee. Dat blijkt uit een analyse van patrouillerende kustwachtvliegtuigen over de afgelopen twintig jaar, die is verricht door de Universiteit van Tilburg, meldt de Volkskrant. De Noordzee is een van de drukst bevaren en meest vervuilde zeeën ter wereld. Schepen produceren oliehoudende reststoffen aan boord. Lozen op zee is verboden, maar goedkoper dan dit in de haven aan te geven of zelf te verbranden in een installatie aan boord.