Zeevaart

In de Tweede Kamer zijn bij de behandeling van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee onder andere de volgende twee moties ingediend:
- een verzoek om het opstellen lijsten van stoffen die niet of slechts tot een bepaald maximum mogen voorkomen in bunkers, vóór uiterlijk 31 maart 2014. Het bijmengen (afval)stoffen in scheepsbrandstof kan namelijk gevaar opleveren voor het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid. 

De Transportindex - de graadmeter voor transport via binnenvaart, zeevaart en weg - is ook afgelopen week weer toegenomen. Het gaat in het transport nu veel beter dan in de voorbije twee jaren, aldus de Transportindex.

Het Cargo Incident Notification System (CINS) heeft dit jaar de Containerisation International Award for Corporate Social Responsibility gewonnen. Het CINS-systeem is in 2011 in het leven geroepen door vijf vooraanstaande rederijen; het behelst een database om belangrijke gegevens op te slaan over incidenten in het containerzeetransport. Doel is om het groeiende aantal (gevaarlijke) incidenten terug te dringen, doordat er vroegtijdig waarschuwingen uit het systeem naar voren komen voor zorgwekkende ontwikkelingen.

Auteur(s)
Magazine editie

Op 1 oktober jl. is redactielid Evert Wijdeveld, beleidsadviseur Milieu bij Deltalinqs, met pensioen gegaan. Ter gelegenheid van zijn afscheid hield Deltalinqs op 26 september een symposium. Wijdeveld en Deltalinqs onder de loep.

Op de website van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is een Engelstalig verslag gepubliceerd van de 18e vergadering van het Sub-committee on Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers (DSC).

​Het lectoraat Milieucriminaliteit van de Politieacademie heeft onderzoek gedaan naar milieucriminaliteit in verband met stookolie voor schepen. Uit dit onderzoek blijkt dat vervuilde stookolie voor schepen fors bijdraagt aan het fijnstofprobleem en gezondheidsklachten oplevert voor de bemanningen. Toch is 'vuile olie' een onderbelicht, complex en hardnekkig milieuprobleem. Het is ook een Nederlands probleem, aangezien ons land een van de grootste producenten van stookolie voor zeeschepen ter wereld is.

Containers moeten waarschijnlijk vanaf juli 2016 worden gewogen alvorens ze aan boord van een schip worden geladen. Daar is de International Maritime Organization (IMO) het vrijdag in Londen over eens geworden.
 

Deze week - van 16 t/m 20 september - wordt de 18e vergadering gehouden van het Sub-committee on Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers (DSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Op de agenda staat onder andere het verplicht wegen van containers voor transport.  

De 'Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen' (13 september 1983) is gewijzigd. De gewijzigde tekst is gepubliceerd in Tractatenblad 2013, 146.

De wijzigingen betreffen onder meer de omschrijving van (de begrenzing van) het zeegebied waarop de Overeenkomst van toepassing is, zoals de Noordzee, het Kanaal en het Skagerrak (zie artikel 2).

De ‘brandstof van de toekomst’ LNG zal steeds meer gebruikt worden in scheepvaart en wegvervoer. Er is echter nog geen eenduidige regelgeving voor toepassing, opslag en transport van vloeibaar aardgas.