Zeevaart

Het gevaar dat het met mest geladen vrachtschip Purple Beach op de Noordzee explodeert, is geweken. Blusboten zijn er in geslaagd het schip met het brandende laadruim te koelen met zeewater. De Duitse kustwacht meldt dat er aanzienlijk minder rook vrijkomt.

De 192 meter lange Purple Beach kwam maandag ten noorden van Duitsland in problemen. In de lading, 6.000 ton meststoffen, was brand ontstaan. Vanwege het ontploffingsgevaar en de vrijkomende giftige rook werden de 22 opvarenden van boord gehaald.

De oorzaak van de brand is nog altijd onduidelijk.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft een klein erratum gepubliceerd bij de IMDG Code 37-14. Het gaat om de verandering van het woord fisionable in fissile in etikel 7E.

Voor bedrijven die betrokken zijn bij het bouwen, de aanschaf of het gebruik van offshore containers heeft Lloyd's Register de gids Offshore container certification: when, where and why ontwikkeld. Deze gids is bedoeld om te informeren en inzicht te geven de regelgeving voor, de certificering bij de bouw en het gebruik van offshore containers. De gids bevat informatie over welke landen een erkende instantie eisen voor het certificeren van offshore containers, de geschiedenis van offshore containers en vergelijkt de meeste gebruikte normen.

In februari is het supplement bij IMDG Code amendement 37-14 verschenen. Deze wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee wordt 1 januari 2016 van kracht, en mag sinds 1 januari 2015 al vrijwillig toegepast worden.

Het Engelse maritieme consultancybureau Drewry stelt dat het zeetransport van chemicaliën een "uitdagend" jaar 2015 te wachten staat. De vrachttarieven dalen dit jaar, maar zullen zich volgend jaar (2016) weer herstellen. Dit wordt gesteld in de laatste editie van de Chemical Forecaster van Drewry. Het transport over zee nam in 2014 in volume af met 1,2%, en Drewry verwacht dat ook in 2015 deze handel nog niet zal gaan groeien.

De heer Opstelten heeft in zijn voormalige functie van minister van Veiligheid en Justitie, Kamervragen beantwoord over het dumpen van afvalstoffen in brandstof. Dit naar aanleiding van het bericht 'Aanhoudingen na dumpen afvalstoffen in brandstof'. Hij geeft onder andere aan welke van de toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen overleg over scheepvaart op 3 december 2013 inmiddels in praktijk zijn gebracht.

Op dinsdag 17 februari was er een roadshow in Hull georganiseerd door de International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA) en partners. De deelnemers werden geïnformeerd over de nieuwe CTU Code: geschiedenis, nabije toekomst en structuur van de uitgave. Helaas was/is de Code nog steeds niet beschikbaar als boek.

Dit jaar verschijnt de nieuwe versie van de richtlijnen voor het stuwen van laadeenheden, de zogenaamde CTU Code. Daarin wordt onder andere ingegaan op de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in de keten. Een toelichting.

Het jaar 2014 was voor de zeevaart in de Rotterdamse haven een zeer veilig jaar. In totaal vonden er twaalf ‘significante’ ongevallen plaats tijdens 75.000 scheepsreizen. Het ging voornamelijk om aanvaringen en twee scheepsbrandjes. Het aantal bezoeken van zeeschepen nam af van 29.448 naar 29.027, terwijl de overslag in Rotterdam toenam met 1 procent. Dit blijkt uit de nautische jaarcijfers die havenmeester René de Vries heeft gepresenteerd aan de gemeente Rotterdam.

De Britse handelsorganisatie voor schippers Global Shippers' Forum heeft een nieuwe gids voor schippers gelanceerd: Working with with containers - a keynote guide for managers. Het doel van de gids is het vereenvoudigen van de recente revisie van de vrijwillige Code of Practice for the Packing of Cargo Transport Units (CTU) van de IMO/ILO/UNECE.