Zeevaart

In de Staatscourant (2016, 69914) is de inwerkingtreding van de gewijzigde IMDG Code bekendgemaakt. Op 13 mei 2016 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie resolutie MSC.406(96) aangenomen, over de wijzigingen van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Good Code). Deze wijzigingen treden internationaal in werking op 1 januari 2018.

Ook voor het zeevervoer van gevaarlijke stoffen verandert er per 1 januari a.s. weer een en ander in de regelgeving. De huidige editie 37-14 van de IMDG Code mág dan nog gebruikt worden, maar u kunt ook al de regels van de nieuwe editie 38-16 toepassen. Een korte impressie van de belangrijkste wijzigingen.

Het Engelstalige richtsnoer Carrying solid bulk cargoes safely van de UK P&I Club en Lloyd's Register is geactualiseerd. Dit is een richtsnoer voor bemanning voor het hanteren van de International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code. De IMSBC code geeft praktische richtlijnen over laden, trimmen, vervoer en lossen van vaste bulk lading op zeeschepen.

Alle nieuwe schepen die op de Noordzee varen moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de nieuwe NOx-normen (stikstofoxide). Dat heeft de milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN deze week besloten met alle deelnemende lidstaten. De norm wordt ruim 70% strenger dan de huidige norm en levert daarmee een belangrijke bijdrage namens de scheepvaart voor de luchtkwaliteit in Nederland.

Recentelijk is de nieuwe International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) verschenen. Dit is de 2016-editie, amendement 38-16. Op haar website heeft de Internationale Maritieme Organisatie een zeer beknopte, Engelstalige samenvatting van de wijzigingen gepubliceerd. 

In Gevaarlijke Lading 6/2016 (verschijnt 25 november) komt een artikel over deze wijzigingen.

Het Zweede schip Ternsund is het eerste zeeschip dat in Rotterdam LNG (vloeibaar aardgas) bunkert; dat gebeurde vanaf 9 augustus. De Ternsund arriveerde voor de eerste maal in Rotterdam om bij Vopak in de Botlek nafta en gasolie te lossen. De volgende dag is het schip verhaald naar de voormalige hometerminal van de ECT op de Willem Alexanderhaven. Daar vond de bunkering plaats. Eerst werd de temperatuur van de brandstofgastank ‘ingekoeld’; van omgevingstemperatuur naar bedrijfstemperatuur.

Magazine editie

Risk assessments vormen een gebruikelijk onderdeel van risk management. Bij het Havenbedrijf Rotterdam gebeurt dit alles op zeer transparante wijze: samen met stakeholders worden de risico's in kaart gebracht en worden oplossingen uitgedacht. Dit vergroot het bewustzijn voor gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, en daarmee de veiligheid.

Het Europese agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA) heeft een rapport uitgebracht over methanol en ethanol als alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart. Dit blijken goede alternatieven om de emissie en de CO2-footprint van scheepsbewegingen te verlagen. Omdat ze zwavelvrij zijn, kan het gebruik van deze brandstoffen zorgen voor compliance met de Zwavelrichtlijn van de Europese Commissie.

In de Staatscourant (2016, 29889) is de regeling gepubliceerd tot wijziging van onder andere de Regeling tarieven scheepvaart 2005. Hierin is een nieuw artikel opgenomen over tarieven kennis van de bemanningsleden van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken. Door deze wijziging van de Regeling wordt het CBR bevoegd om een tarief te heffen voor de handelingen zoals beschreven in genoemde regeling.

De regeling wordt 1 juli 2016 van kracht. 

Het Maritime Safety Committee (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft overeenstemming bereikt over een advies-circulaire over de eisen van het wegen van containers. Deze eisen maken deel uit van de Solas-conventie (Safety of life at sea) en worden op 1 juli a.s. van kracht. De circulaire is bedoeld voor toezichtinstanties, havenautoriteiten, bedrijven en haventerminals. Er was namelijk discussie over de datum van inwerkingtreden van de betreffende artikelen van de Solas-regeling (VI/2.4 tot en met VI/2/6).