Wegvervoer

Op de website van de UNECE zijn de Nederlandse schriftelijke instructies volgens het ADR gepubliceerd. Deze zijn sinds 1 januari van dit jaar van kracht. Bij een noodsituatie tijdens het transport van gevaarlijke stoffen moeten deze schriftelijke instructies volgens 5.4.3.4 van het ADR direct beschikbaar zijn in het voertuig.

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) kaart de problematiek rondom het verrichten van handelingen met gevaarlijke stoffen door bemanningsleden aan bij de ‘Working Party on the transport of dangerous goods (WP.15) van de Unece in Genève. Het punt is geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van WP.15. De CTGG neemt deze stap omdat er op nationaal niveau geen overeenstemming kon worden bereikt over de problematiek.

In 2014 zijn bijna 690 miljoen ton goederen over de weg in Nederland verplaatst. Hiervan valt bijna twee procent (ruim 12 miljoen ton) onder de categorie gevaarlijke stoffen. Driekwart hiervan is vervoerd door Nederlandse vrachtauto’s en een kwart door buitenlandse vrachtauto’s. Vloeibare brandstoffen als diesel en benzine werden het meest vervoerd. In de provincie Zuid-Holland werd de helft van de gevaarlijke stoffen geladen. Dit meldt CBS.

De routering van het wegvervoer van gevaarlijke lading door Nederlandse gemeenten is in de praktijk vaak niet duidelijk. Daarom hebben TNO en EVO een digitaal overzicht gemaakt van alle routeringen in Nederland: de wegen waarover routeplichtig vervoer van gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden. In een geografisch informatiesysteem is een database opgenomen van gemeenten die routering hebben vastgesteld en de wegen die de gemeenten daarvoor hebben aangewezen.

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn de afgelopen dagen diverse camera's opgehangen. Volgens burgemeester Frits Naafs is dit gedaan door de provincie Utrecht om een beeld te krijgen over de transporten van gevaarlijke stoffen in de regio. De scansystemen zullen er maximaal twee weken hangen en daarna verdwijnen. ,,Zodra wij een analyse ontvangen vanuit de provincie dan zullen wij dat bekend maken", aldus Naafs.

De Punt Rijkswaterstaat brengt momenteel in beeld welke vrachtwagens met gevaarlijke stoffen over de snelweg A28 door Drenthe rijden. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat dient het project om de risico's in kaart te brengen, zodat Rijkswaterstaat hier beleid op kan voeren. Bij gevaarlijke stoffen gaat het bijvoorbeeld om autobrandstoffen, zoutzuur en andere bijtende of explosieve materialen. De camera's filteren de passerende vrachtwagens die zijn uitgerust met een oranje bordje eruit. Rijkswaterstaat brengt de vervoersstromen met zulke stoffen landelijk in kaart.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO waarschuwen dat de onverwachte afsluiting van de Waalbrug in het centrum van Nijmegen bedrijven in de regio hard treft. Deze afsluiting heeft grote gevolgen voor zware vrachtauto's, denk bijvoorbeeld aan bouwverkeer, gevaarlijke stoffen en tankauto's. Dit verkeer moet nu een alternatieve route kiezen, bijvoorbeeld via de nieuwe stadsbrug.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft op zijn website een bericht geplaatst over de nachtelijke werkzaamheden die in week 36 worden uitgevoerd ten behoeve van de verbreding van aansluiting 16 (Spijkenisse) van de A15 en de rijbaan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen:
Van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september is de oude Botlekbrug in de richting van de Maasvlakte op de onderstaande momenten afgesloten:
- Maandag tot en met vrijdag van 22:00 tot en met 05:00 uur
- Zaterdag 22:00 – 06:00 uur

De hulpdiensten hebben maandagochtend groot alarm geslagen om een tankwagen in Molenhoek (Limburg) die zoutzuur lekt. Volgens de brandweer staat de tankwagen aan de Bovensteweg op een bedrijventerrein in het Noord-Limburgse dorp, niet ver van Nijmegen. Brandweerkorpsen en medewerkers van de Veiligheidsregio tot in Roermond toe zijn gealarmeerd om de helpende hand te bieden bij de aanpak van het incident.Vervoerder Veolia heeft op last van de politie het treinverkeer tussen Cuijk-Mook en Molenhoek stilgelegd.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft geantwoord op schriftelijke vragen over de storingen aan de Botlekbrug. Die vragen gingen niet specifiek over het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar de minister stelt wel dat die vrachtwagens bij stremmingen moeten omrijden via Goeree – Overflakkee, omdat gevaarlijke stoffen niet door de Botlektunnel vervoerd mogen worden. Het andere wegverkeer - ook de hulpdiensten - kan gebruikmaken van de Botlektunnel of de Spijkenisserbrug. Dagelijks passeren ongeveer zeshonderd vrachtauto's met gevaarlijke stoff