Wegvervoer

Deze week worden er wederom reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Nieuwe Botlekbrug. De werkzaamheden duren tot vrijdagavond (19 februari). De brug is voor wegverkeer alleen open tijdens de spitsuren. Daarbuiten is de brug afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.

Bij het internationale vrachtvervoer vanuit en naar Nederland is de rol van voertuigen uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen) de laatste jaren steeds toegenomen. Ruim 15 procent van alle goederen die in 2014 over de weg de Nederlandse grens passeerden werd vervoerd in een vrachtauto uit een MOE-land. In 2006 was dit nog 6 procent. Dit meldt CBS.

Een paar dagen voordat de kerstdagen begonnen was het volop in het nieuws: de nieuwe Botlekbrug behaalde de treurige mijlpaal van vijftig storingen sinds de opening half juli 2015. Het AD bracht taart bij Rijkswaterstaat, er werden ballonnen opgehangen en er volgde een cynische work-out bij de brug. De onvermijdelijke Kamervragen lieten niet lang op zich wachten en de Rotterdammers mochten nu  terecht spreken van de bottleneckbrug.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over de vele storingen aan de Botlekbrug, waardoor ook vervoerders van gevaarlijke stoffen gedupeerd worden. Verladersorganisatie EVO had in december vorig jaar gepleit voor het openstellen van de Botlektunnel voor vervoer van gevaarlijke stoffen, als er storingen aan de Botlekbrug zijn.

Aan de truckloadingfaciliteit van de Gate terminal is vorige week de duizendste vrachtwagen geladen met LNG. Dit was binnen twee jaar na de opening van het laadplatform voor vrachtwagens. Sinds de start in 2014 hebben vijftien klanten er gebruik van gemaakt. In 2014 werden er 174 trucks en containers geladen met LNG, in 2015 waren dat er 788.

Small-scale LNG is sterk in opmars. Ook andere faciliteiten voor de distributie van LNG vanuit Gate worden momenteel gerealiseerd, zoals een speciale insteekhaven met bijbehorende overslaginstallatie.

De VVD en de PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de storingen aan de Botlekbrug. Zij vragen onder andere of de minister bereid is te zoeken naar een oplossing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van en naar de Rotterdamse haven: "Welke toezeggingen zijn hierover ‘al maanden geleden’ gedaan? Waarom zijn die toezeggingen niet gestand gedaan?

Deze week kampte de Botlekbrug bij Rotterdam met de vijftigste storing sinds de opening afgelopen zomer. Ondernemersvereniging EVO doet een oproep aan Rijkswaterstaat om bij een nieuwe storing van de Botlekbrug de Botlektunnel te openen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Nu moeten vrachtwagens met gevaarlijke stoffen bij een storing van de brug ruim honderd kilometer omrijden, aldus EVO. De brug is ontworpen om de doorstroming van auto's, vrachtwagens en schepen te verbeteren, maar geregeld staat het verkeer helemaal stil.

Steeds meer gemeenten stappen af van hun aparte routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen af, omdat deze onnodig ingewikkeld zijn en daardoor de veiligheid niet verbeteren. Dit constateert verladersorganisatie EVO na een inventarisatie onder gemeenten. Hoewel EVO deze trend een stap in de goede richting noemt, wil de organisatie dat de Tweede Kamer de gemeentelijke doolhoven aan routes helemaal wegneemt door landelijk één regel te handhaven: dat bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren de bebouwde kom mijden.

Kortgeleden heeft het IFV een handreiking opgesteld voor globaal het eerste kwartier na een incident met gevaarlijke stoffen op de weg. Dan is het voor de hulpverleners ter plekke namelijk niet duidelijk wat ze precies moeten doen. In deze acute fase draait het om een snel en adequaat beeld van het incident.

Over de problematiek rondom handelingen met gevaarlijke stoffen door bemanningsleden kon op nationaal niveau geen overeenstemming worden bereikt. Daarom heeft de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) deze kwestie aangekaart bij de UNECE in Genève.