Vuurwerk

Nederlanders kunnen rond de jaarwisseling gewoon vuurwerk blijven afsteken. Binnen de samenleving is onvoldoende steun voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dit schrijft staatssecretaris Joop Atsma (IenM) vandaag aan de Tweede Kamer op basis van nieuw onderzoek naar draagvlak voor het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw.

Per 1 juli a.s. wordt het Vuurwerkbesluit gewijzigd. Na die datum hoeven gemeenten voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk tot 10.000 kilogram geen milieuvergunning meer af te geven. Alle geldende veiligheidseisen blijven wel van kracht. Verder wordt de hoeveelheid vuurwerk die een klant in één keer mag aanschaffen, verhoogd naar de realistische en handhaafbare limiet van 25 kilogram. Daardoor kunnen overheidsinspecties en het Openbaar Ministerie zich richten op serieus gevaarlijke, illegale handel en praktijken met vuurwerk.

Per 1 juli a.s. wordt het Vuurwerkbesluit gewijzigd. Gemeenten hoeven dan voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk tot 10.000 kilogram geen milieuvergunning meer af te geven. Alle geldende veiligheidseisen blijven wel van kracht.

Verder wordt de hoeveelheid vuurwerk die een klant in één keer mag aanschaffen, verhoogd van 10 kilogram naar de realistische en handhaafbare limiet van 25 kilogram. Daardoor kunnen overheidsinspecties en het Openbaar Ministerie zich richten op serieus gevaarlijke, illegale handel en praktijken met vuurwerk.

Staatssecretaris Atsma (I&M) heeft in een brief aan de Tweede Kamer geantwoord op Kamervragen over een mogelijk onafwendbaar vuurwerkverbod (ingezonden 23 december 2011).


Zijn conclusie luidt:
"Het Kabinet is van mening dat de jaarwisseling een feest moet zijn waar mensen ook door het afsteken van vuurwerk (mits dit legaal gebeurt) veel plezier aan beleven. Op dit moment overweeg ik daarom niet een totaal verbod op consumentenvuurwerk in te stellen. Daar is mijns inziens nu ook geen draagvlak voor.

Per 30 november is het 'Voorschrift opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen' van kracht geworden. Het besluit hiertoe van de minister van Defensie Hillen is gepubliceerd in de Staatscourant 21309, 2011. Hiermee vervalt het 'Voorschrift opslag en behandeling ontplofbare stoffen Defensie' van 2006.

Het voorschrift zelf ligt ter inzage in het documentatiecentrum van het Ministerie van Defensie, Diepenhorstlaan 28, 2288 EW Rijswijk.

Het wordt voor Nederland makkelijker om illegaal en onveilig vuurwerk van de markt te houden. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft een overeenkomst getekend om de samenwerking tussen Nederlandse en Chinese inspecteurs te verbeteren. Het gaat hierbij om het uitwisselen van informatie over de controle en handhaving tussen Chinese en Nederlandse controleurs. 

De VROM-Inspectie heeft in samenwerking met de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de Rotterdamse haven 7000 kilo zeer gevaarlijk knalvuurwerk in beslag genomen. De partij zat verstopt in een container met een partij vuurwerk afkomstig uit China en bestemd voor Oostenrijk. De VROM–Inspectie stelt samen met het Functioneel Parket een nader (strafrechtelijk) onderzoek in naar de herkomst en bestemming van de partij.

De officier van justitie in Utrecht heeft vrijdag 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 67-jarige Herman K. uit Almere. De aanklager achtte bewezen dat K. samen met een 66-jarige vuurwerkhandelaar uit Almere de leiding had over een criminele organisatie die op grote schaal illegaal vuurwerk heeft ingevoerd. Ook de vuurwerkhandelaar hoorde 4 jaar cel tegen zich eisen.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat, de VROM-inspectie, de politie en de provincie Flevoland hebben donderdag tijdens een gezamenlijke controle-actie langs de A6 een bestelbus met 4000 kg vuurwerk van de weg gehaald. De bestelbus viel op door zijn enorme overbelading op de achteras. Bij de weging was er sprake van een overbelading van 78 procent. Het voertuig bleek volgeladen te zijn met vuurwerk.

Het Vuurwerkbesluit wordt in de loop van 2011 aangepast. Onder andere wordt een verhoging van de meldingsgrens voor opslag tot 10.000 kg ingevoerd. De meest in het oog springende zaken die met deze wijziging bereikt worden zijn:  • Verhogen meldingsgrens voor opslag tot 10.000 kg.

  • Verhogen meldingsgrens voor ontbranden professioneel vuurwerk tot 200 kg.