Vuurwerk

Gevaarlijke Lading 5-2018 is verschenen, met als thema's: Regelgeving 2019 en Etiketten & Verpakkingen. In dit nummer de volgende bijdragen:

Magazine editie

De vuurwerkregels waren in 2000 niet op orde. Er lag veel te veel en veel te zwaar vuurwerk opgeslagen bij S.E. Fireworks in Enschede.Dit probleem kon in hoge mate worden teruggevoerd tot de toenmalige regels voor de classificatie. De problemen in de regels voor de classificatie zijn inmiddels in hoge mate weggenomen. Maar is dit voldoende om een ramp zoals in Enschede voortaan uit te sluiten?

Het is inmiddels alweer achttien jaar geleden dat op zaterdag 13 mei 2000 de vuurwerk­ramp bij S.E. Fireworks in Enschede plaatsvond. De vermeende brandstichter en de directie van het voormalig vuurwerkbedrijf zijn hiervoor strafrechtelijk vervolgd, onder andere vanwege de aanwezigheid van te veel en te zwaar vuurwerk. Terecht?

De Raad van State heeft uitspraak gedaan op het hoger beroep van transportbedrijf Privatex-Pyro tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 7 november 2016. Deze betrof het geding tussen Privatex-Pyro en de minister van Infrastructuur en Milieu (thans: Infrastructuur en Waterstaat).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en pakketvervoerders hebben dit najaar bij distributiecentra ruim duizend kilo aan illegaal gevaarlijk vuurwerk onderschept. De tachtig postpakketten komen voornamelijk uit Polen en Tsjechië en waren besteld door Nederlandse particulieren. De politie en het Openbaar Ministerie beslissen per persoon over vervolgstappen. De pakketten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wijzigt het vuurwerkbesluit. Om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de voorbereiding van dit ontwerpbesluit en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel, is een internetconsultatie uitgezet. Met de wijziging maakt het ministerie het Vuurwerkbesluit beter uitvoerbaar en handhaafbaar. Het doel van het ontwerp-wijzigingsbesluit is verbetering van de handhaving en uitvoerbaarheid van het vuurwerkbesluit.

Delen van het onderzoek naar de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede zijn 'niet zorgvuldig' gedaan. Er kunnen ,,serieuze vragen over de professionaliteit'' bij worden gesteld. Dat schreef het Bureau Interne Zaken van de politie in 2004 in een rapportage aan de burgemeester van Enschede. Het rapport is na een jarenlang juridisch gevecht openbaar gemaakt door Stoffel Heijsman, de huidige korpschef van de regiopolitie Oost-Nederland. Heijsman voldoet daarmee aan een bevel van de rechter.

22 procent van het geteste geïmporteerde vuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen. Dat blijkt uit controles van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT). De meest voorkomende overtredingen zijn brandende delen op lage hoogte, omvallen, te korte of te lange brandtijd van het lont en te hoge geluidsdruk. De importeurs moeten zelf voor de vernietiging van het afgekeurde vuurwerk zorgdragen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze het betalen van een opgelegde dwangsom. In 2013 voldeed 26 procent van het vuurwerk niet aan de eisen.

De grondstoffen die afgelopen zaterdag werden gevonden in een aanhanger in Rotterdam-Hillegersberg waren bedoeld om vuurwerk van te maken. Dat denkt de politie. Het gaat om honderden liters.  

De grondstoffen werden aangetroffen op een parkeerplaats aan het Duivenpad. Ze zaten opgeslagen in een onbekend aantal vaten. Al snel werd de omgeving afgezet en werd onder meer de Explosieven Opruimingsdienst opgeroepen.

Het milieuteam van Politie Midden heeft afgelopen woensdag een 32-jarige verdachte uit de Noordoostpolder aangehouden die wordt verdacht van handel in gevaarlijke en explosieve stoffen. De man is vandaag door de rechter-commissaris in Utrecht voor veertien dagen in bewaring gesteld.