Veiligheidsinformatieblad - msds

Op het gebied van veilig werken met chemische producten gaan twee belangrijke merken hun krachten bundelen. Namelijk Toxic® en Chemiekaarten.  

In een bedrijfshal voor de productie van chemicaliën rijdt een chauffeur een pallet met vaten gevaarlijke stoffen omver. Er ontstaat een flinke lekkage op de vloer. Wat zijn de risico’s en hoe kunnen deze chemicaliën veilig worden opgeruimd? Om een goede inschatting te kunnen maken, hebben hulpverleners en medewerkers in zulke situaties betrouwbare stofgegevens en aanwijzingen nodig.

De Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een niewe editie van de 'Gids over veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s' in 23 talen gepubliceerd. Deze gids is bedoeld om gebruikers te helpen bij het voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de Reach- en CLP-verordeningen: leveranciers en ontvangers van veiligheidsinformatiebladen worden geholpen deze informat

Het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de interactieve 'Guide on safety data sheets and exposure scenarios' geactualiseerd. De gids helpt samenstellers en ontvangers van veiligheidsinformatiebladen de stof- en gebruiksinformatie samen te stellen en te begrijpen.

Vorig jaar lanceerde CEPE, de Europese brancheorganisatie voor de verf- en drukinktindustrie, zeventien informatiebladen met informatie over het veilig gebruik van mengsels per toepassingsgroep. Deze zijn nu vertaald. Deze Sumi (Safe Use of Mixtures Information) bevat informatie over praktische zaken als handschoenen, brillen, mondkapje en ventilatie.

Bedrijven kunnen hun VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) controleren op VIB-check.nl. Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van de VIB’s in veel bedrijven niet goed geregeld is. Met de VIB-checklist kunt u vanaf nu zelf gemakkelijk controleren of uw VIB’s de juiste informatie bevatten. En vanuit de checklist kunt u de leverancier rechtstreeks mailen en om betere informatie vragen. De aanwezigheid en kwaliteit van de VIB’s is ook een aandachtspunt bij de geplande inspecties bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en moeten voldoen aan de REACH-verplichtingen.

Het Engelse Chemical Risk Manager heeft een gratis gids gemaakt met eerste-hulpmaatregelen, om op te nemen in veiligheidsinformatiebladen. Deze gids biedt:
- achtergrondinformatie over blootstelling en het belang van de blootstellingsroute;
- een overzicht van de types mogelijke chemische gevaren;
- een motivering voor de keus van eerstehulpmaatregelen voor elke blootstellingsroute.