Veiligheidsadviseur

Op 8 november jl. vond in Dordrecht de ledendag van de Vereniging voor veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) plaats. Hierbij deden onder andere vertegenwoordigers van de VVA-werkgroepen Jaarverslag, Beveiliging, Gevaarlijk afval en Ziekenhuizen verslag van hun vorderingen.

Magazine editie

In 2016 is de KAM-coördinator van Chemie-Pack veroordeeld voor het feitelijke leidinggeven in verband met de brand bij dat bedrijf in 2011. Dergelijke functionarissen hebben grote verantwoordelijkheden, en als hierin dingen fout gaan, kunnen zijn strafrechtelijk vervolgd worden. Twee strafrechtadvocaten aan het woord over deze materie

Magazine editie

Begin april vond weer de jaarlijkse ledenvergadering van de VVA plaats. Onder andere de presentatie van twee strafadvocaten over strafrechtelijke aansprakelijkheid maakte de bijeenkomst tot een zeer interessante.

Auteur(s)
Magazine editie

De verkiezing van de Veiligheidsadviseur van het Jaar komt er weer aan. Bedrijven kunnen inmiddels hun veiligheidsiviseur nomineren. Op 17 mei is de winnaar bekend.

De veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen draagt een grote verantwoordelijkheid. Leest u paragraaf 1.8.3 van het ADR er maar eens op na! En dat hij /zij die verantwoordelijkheid met verve draagt, blijkt wel uit het hoge veiligheidsniveau dat Nederland kent op het gebied van omgang met gevaarlijke stoffen. Daar mogen alle veiligheidsadviseurs best trots op zijn!

De verkiezing van de Veiligheidsadviseur van het Jaar komt er weer aan. Bedrijven kunnen vanaf vandaag hun veiligheidsadviseur nomineren.

De veiligheidsadviseur heeft geen hoge pet van het kennisniveau van het management, vindt dat de opleiding en het examen niet goed aansluiten bij de praktijk, en voelt zich lang niet altijd gewaardeerd. Enkele resultaten van de enquête van de VVA en Gevaarlijke Lading onder veiligheidsadviseurs.

De veiligheidsadviseur heeft geen hoge pet op van het kennisniveau van het management, vindt dat de opleiding en het examen niet goed aansluiten bij de praktijk, en voelt zich lang niet altijd gewaardeerd. Dat zijn enkele resultaten van de enquête van de VVA en Gevaarlijke Lading onder veiligheidsadviseurs.

Begin oktober heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport de Checklist Beleidsregel Veiligheidsadviseur gepubliceerd, voor bedrijven om te toetsen of wordt voldaan aan de Beleidsregel veiligheidsadviseur. Deze checklist is nu gewijzigd. Behalve een paar redactionele wijzigingen zijn de volgende zaken gewijzigd:

De Inpectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de Checklist Beleidsregel Veiligheidsadviseur op haar website gepubliceerd. Sinds 1 januari 2016 treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van de veiligheidsadviseur of het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Uit controles van de ILT was namelijk gebleken dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet.