Veiligheidsadviseur

Sinds een aantal jaren neemt het CBR, divisie CCV, dat is aangewezen als bevoegde instantie om het examen Veiligheidsadviseur af te nemen, deze examens volledig elektronisch af. SCS Training & Consultancy heeft hier nu online proefexamens bij ontwikkeld, waarmee de cursist zich niet alleen inhoudelijk beter kan voorbereiden op het examen, maar ook vertrouwd kan raken met de wijze van online bevraging.

Hans van der Maat

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een nieuwe Checklist Beleidsregel Veiligheidsadviseur gepubliceerd.

De Vereniging van Veiligheidsadviseurs (VVA) heeft op haar website een vraag van een haar leden beantwoord. De vraag betrof het aanvragen en de geldigheidsduur van het certificaat Verlenging veiligheidsadviseur binnenvaart.

Gevaarlijke Lading 2-2019 is verschenen, met als thema's Incidenten en Opleidingen. In dit nummer de volgende bijdragen:

Auteur(s)
Magazine editie

Een werkgroep van deskundigen onder leiding van het CBR heeft een aantal voorstellen voor het examen Veiligheidsadviseur gedaan. Deze zijn na afstemming met de betrokkenen en de autoriteiten vanaf 1 maart jl. in het examen gerealiseerd.

 

7 november was weer het moment voor de jaarlijkse ledendag van de VVA. De verenigde veiligheidsadviseurs werden deze keer welkom geheten in Tiel. Naast nieuws over de examens kwam vanzelfsprekend ook de nieuwe regelgeving aan bod.

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) meldt dat er sinds 1 april jl. bij de examens veiligheidsadviseur aangescherpte regels gelden voor het gebruik van de wetteksten. Het exameninstituut CCV staat alleen toe dat er wetteksten worden gebruikt tijdens het examen.

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) is een van de onderwerpen in de uitzending van het programma Ondernemend Nederland op zaterdag 28 april om 12.30 uur. Dit is een herhaling van de uitzending van zondag 22 april.

 

Op 8 november zijn de leden van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs bij elkaar geweest voor de jaarlijkse VVA-ledendag. Deze keer was er vooral veel nieuws vanuit de verschillende VVA-werkgroepen.

Gevaarlijke Lading 6-2017 is verschenen, met als thema: CTGG-dag. In dit nummer de volgende bijdragen: